alaraajojen toimintojen ja
jalkaterapiatarpeen arviointi

Jalkaterapeutti arvioi monipuolisten tutkimusmenetelmien avulla asiakkaan alaraajojen toimintoja. Tutkimusmenetelmiä ovat pystyasennon ja alaraajojen kuormittumisen arviointi, jalkaterien toimintojen, liikkumisen ja kävelyn tutkiminen sekä lihas- ja niveltoimintojen tutkiminen erilaisilla mittausvälineillä. Tietojenkeruu ohjaa yksilöllistä jalkaterapiatarpeen määritystä ja jalkaterapiasuunnitelman tekemistä.

Lapsen kasvun ja kehityksen sekä motoristen valmiuksien tunteminen ohjaa lapsiasiakkaiden terapian tarvetta. Jalkaterapeutti tuntee tiettyjen sairauksien mm. diabeteksen, erilaisten ihotautien, reuman ja neurologisten sairauksien vaikutukset jalkaterveyteen. Se tukee jalkaterapian liittämistä osaksi asiakkaan kokonaishoitoa.

 

Copyright © Jalkaterapia Askeleen Edellä 2011